Hvis det er Rust angrep på bilen anbefaler vi å utbedre dette med sandblåsing og tokomponents primer.


Dette er noe vi typisk kan se på en bil som er 3-5år gammel, Her bør noe gjøres.
Her snakkes det kanskje om 1-2timer sandblåsing på hele bilen


Dette er typisk fra en bil som er 6-10år eller eldre
Her begynner det å nerme seg for mye rust til å kun sandblåse.